אימון

הדר שובלי

תואר: Am עבודה סוציאלית

MA  ייעוץ ארגוני

מאמנת אישית

האני מאמין שלי

סימני שאלה הם כלי מוביל לתהליך אישי, בניית קשר אישי בין מאמן למתאמן מאפשרים להגיע לתשובה.